Otvárame online kurzy Programujeme v Pythone 1 a 2

Pre všetkých učiteľov, ktorých zaujíma programovací jazyk Python, otvárame 16. 10. 2019 online vzdelávanie Programujeme v Pythone 1 aj 2. Prvý je určený pre začiatočníkov v tomto jazyku. Druhý pre učiteľov informatiky, ktorí už zvládli základy programovania v jazyku Python alebo absolvovali školenie/kurz Programujeme v Pythone 1, prípadne vedia programovať v inom jazyku na maturitnej úrovni.

Vzdelávania sú kombináciou online stretnutí – webinárov a samostatného e-learningu.

Začiatok vzdelávaní bude 16. 10. 2019 o 16:30 pre Programujeme v Pythone 1 a o 18:00 pre Programujeme v Pythone 2.

Miesto konania: u vás doma, resp. kdekoľvek, kde sa budete so svojím PC v menovanom čase každú stredu nachádzať  🙂

Lektor: Mgr. Peter Kučera

Spôsob konania: V oboch kurzoch (len inom čase) sa každý týždeň v stredu uskutoční jedno online stretnutie formou webinára. Na jeho realizáciu využívame program Skype for Bussiness – vám bude stačiť len nainštalovanie drobnej aplikácie, pokyny zasielame pár dní pred vzdelávaním.
Na webinári máte možnosť komunikovať s lektorom rovnako ako na prezenčnom školení, môžete klásť otázky, navrhovať riešenia. Tieto online stretnutia prebiehajú raz týždenne v tom istom čase a trvajú približne 60 minút. Následne si počas týždňa samostatne riešite zadanie, na ktorom si precvičíte preberanú látku (priemerne 3 úlohy na týždeň). Vašu prácu vám lektor okomentuje a pokiaľ je to potrebné, poradí.

Čo v prípade, že sa niektorý týždeň stretnutia nemôžete zúčastniť alebo zlyhá vaša technika? Z každého webinára sa zhotovuje videozáznam, ktorý budete mať k dispozícii a môžete si podľa neho látku dobrať.

Obsah kurzu Programujeme v Pythone 1

 • Inštalácia jazyka Python a spustenie prostredia IDLE
 • Grafické príkazy (čiary, obdĺžniky, elipsy, písanie textu)
 • Premenné a náhodnéhodnoty
 • Cyklus FOR
 • Tvorba podprogramov
 • Klikanie myšou
 • Reakcia na stláčania klávesnice
 • Podmienené príkazy
 • Časovač
 • Tlačidlá a vstupné pole
 • Posúvanie objektov canvasu
 • Tvorba jednoduchých hier

Obsah kurzu Programujeme v Pythone 2

 • Textové reťazce
 • N-tice (tuple)
 • Textové súbory
 • Funkcie s návratovou hodnotou
 • Práca s viacerými údajmi (zoznam)
 • Obrázky
 • Matematické výpočty a geometria
 • Asociatívne polia (slovník – dictionary)

Cena kurzu: 1890,- Kč

Dĺžka trvania kurzu: 10 týždňov

Predbežné termíny: 16. a 23. 10., 6.,13., 20., 27. 11., 4., 11., 18. 12. 2019 a 8. 1. 2020, náhradný termín 15. 1. 2020

Účasť na vzdelávaní si zabezpečíte jeho objednávkou v našom elektronickom obchode.
Pozor! Kapacita kurzu je obmedzená.