…formou e-learningu

Veškeré vzdělávání je zpracováno na stránce www.akademiealexandra.cz/moodle v sekci Vzdělávání pro pedagogy a veřejnost v podobě knih s podrobnými postupy, dobrými radami získanými praxí, obsahem propojeným na slovník pojmů, anglických výrazů a videonávodů. Po každé části i absolvování celého vzdělávání čekají jeho účastníků zadání, které lektor ohodnotí. Na komunikaci (diskusi a vzájemnou pomoc) s lektorem i mezi sebou mohou účastníci využívat interní chat, diskusní fóra nebo zasílání zpráv. Lektor v průběhu vzdělávání každému účastníku poskytuje individuální pomoc a podporu.

Interaktivní cvičení 1: Hot Potatoes pro začátečníky

Interaktivní cvičení 1: Hot Potatoes pro začátečníky

Lektor: PaedDr. Martina Chalachánová

Obsah vzdělávání:
Vzdělávání zaměřené na tvorbu interaktivních cvičení v programu Hot Potatoes, orientované na získání základních dovedností. Obsahuje i pomůcky pro pedagogy v podobě souborů nastavení jednotlivých typů cvičení. Vyhnou se tak neoblíbené konfiguraci.

 • Instalace programu a seznámení s typy cvičení
 • Cvičení typu JQuiz
 • Cvičení typu JCross
 • Cvičení typu JMix
 • Cvičení typu JMatch
 • Cvičení typu JCloze
 • Obrázky v interaktivních cvičeních
 • Závěrečný projekt a hodnocení vzdělávání

Rozsah: 21 hodin distanční formou

Cena: 990 Kč

Interaktivní cvičení 2: Hot Potatoes pro pokročilé

Interaktivní cvičení 2: Hot Potatoes pro pokročilé

Lektor: PaedDr. Martina Chalachánová

Obsah vzdělávání:

 • Obrázky v interaktivních cvičeních
 • Využití čtecích okének v interaktivních cvičeních
 • Využití tabulek při formátování cvičení
 • Video a zvuk v interaktivních cvičeních
 • Kombinování a zpřístupňování interaktivních cvičení
 • Závěrečný projekt a hodnocení vzdělávání

Rozsah: 20 hodin distanční formou

Cena: 990 Kč

Interaktivní cvičení 3: Interaktivní cvičení ve volně dostupných programech

Interaktivní cvičení 3: Interaktivní cvičení ve volně dostupných programech

Lektor: PaedDr. Martina Chalachánová

Obsah vzdělávání:

Tvorba interaktivních cvičení v programech Matching Game Maker, Memory Game Maker Sentence Game Maker a multimediálního vzdělávacího materiálu v programu Comprehension Task Maker. Tyto programy umožňují připravit graficky zajímavá interaktivní cvičení a vzdělávací materiály.

 • Přiřazovací cvičení
 • Cvičení na tvorbu dvojic a rozvoj paměti
 • Doplňování vět
 • Cvičení na porozumění, multimediální studijní materiály
 • Závěrečný projekt a hodnocení vzdělávání

Rozsah: 25 hodin distanční formou

Cena: 990 Kč

Vytváření edukačních a zábavných kvízů

Vytváření edukačních a zábavných kvízů

Lektor: PaedDr. Martina Chalachánová

Obsah vzdělávání:

V tomto vzdělávání se naučíte tvořit kvízy pro potřeby různých typů vzdělávání, volnočasových aktivit, teambuildingových či soukromých akcí.

 • Instalace a první spuštění programu
 • Ovládání kvízu
 • Vytvoření prvního kvízu
 • Změna pozadí a obrázků kvízu
 • Využití obrázků a zvukových nahrávek v kvízových otázkách
 • Náměty na využití kvízů
 • Závěrečný projekt

Rozsah: 20 hodin distanční formou

Cena: 990 Kč