Kdo jsme

Naše motto:
         „Vzdělávání dostupné všem, kdo se chtějí rozvíjet.
          Pomůžeme vám růst.“

Akadémia Alexandra je firma zabývající se v rámci celého Slovenska vzděláváním pedagogů a dětí.

V současnosti rozšiřujeme naše aktivity i do Čech. Vzdělávání zprostředkováváme v maximální míře prostřednictvím internetu, ale nebráníme se ani jeho prezenčním formám.

Mezi naše aktivity patří:

 • vytváření e-učebnic informatiky,
 • vzdělávání pedagogů formou webinářů a e-learningu,
 • vzdělávání pedagogů prezenční formou — workshopy přímo na školách.

Snažíme se, aby naše eUčebnice informatiky:

 • byly kvalitní, bezpečné (v souladu s GDPR) a vzdělávaly žáky nejen v oblasti informatiky (obsah s průnikem i jiných předmětů, úlohy z praktického života, rozvoj kritického myšlení a osobnosti žáka);
 • daly možnost každému žákovi rozvíjet svoje schopnosti, bez ohledu na to, zda s informatikou začíná, nebo se jí věnuje již delší dobu;
 • pomohly učiteli učit tento předmět kvalitně, bez zdlouhavé přípravy, a to i v případě, že přímo informatiku nestudoval;
 • byly pro žáky a učitele zábavné, protože pohoda na hodině přispívá ke kvalitě vzdělávání, rozvíjí vztah žáka k učiteli a k informatice.

Jsme jedni z vás, proto eUčebnice:

 • ověřujeme přímo s našimi žáky a vylepšujeme je tak, aby se vám i nám dobře učilo;
 • aktualizujeme v souladu s vývojem software, digitálních technologií, změn v obsahu a nabídce webových stránek a různých portálů;
 • vytváříme přípravy a množství pomůcek, abyste to nemuseli dělat vy;
 • učíme vás prostřednictvím webinářů, jak učebnice používat.

Máme rádi informatiku. Rádi ji učíme.
Věříme, že je to z našich učebnic cítit.
Naším cílem je, abyste ji i vy rádi učili a aby se s našimi eUčebnicemi rádi učili i žáci.

Vaše AA