Tematické plány

Na této stránce najdete tematické plány informatiky pro oba stupně ZŠ (ovšem slovenské ZŠ). Můžete si je stáhnout a používat bez ohledu na to, zda využíváte nebo nevyužíváte naše eUčebnice. Jsou v souladu s iŠVP (slovenským) a naše eUčebnice s nimi přesně korespondují.

Určitě potěšíme i učitelů SŠ a vyšších ročníků 8letých gymnázií, kteří zde najdou i TP k učebnici Programujeme v Pythonu (autor P. Kučera).

Plány pro školní rok 2018/19, včetně TP Programování v Pythonu, jsou otestovány i v ASC Agendě, a tudíž byste neměli mít problém s jejich importem. Při kopírování si označte obsah sloupců označených zelenou barvou.

Pokud byste si je chtěli vytisknout, mají všechny nastavenou oblast tisku.

Tematické plány pro jednotlivé ročníky jsou ke stažení v samostatných listech excelovského dokumentu zde:

TP informatiky pre 1. stupeň ZŠ verzia z 16.8.2018 (formát .xlsx)

TP informatiky pre 2. stupeň ZŠ verzia z 27.6.2018 (formát .xlsx)

TP k učebnici Programujeme v Pythone (formát .xlsx) pro 1. a 2. ročník SŠ a vyšších ročníků 8-letých gymnázií

Pozor! Tematické plány informatiky pro 1. i 2. stupeň ZŠ se neshodují s plány z minulého školního roku. Jejich obsah jsme aktualizovali.

Upozornění k 7. ročníku. V iŠVP nám v tématu grafika a multimédia přirozeně chyběla témata zpracování fotografie a zvuku. Proto jsme je přidali, ale můžete je v případě potřeby částečně nebo úplně vynechat. V části algoritmizace a programování nám zase v iŠVP chyběla tvorba nových příkazů/bloků, procedur a cyklus s podmínkou. Také jsme je doplnili a opravdu je z didaktického pohledu nedoporučujeme  vynechat.