…formou webinářů

Následující kurzy jsou organizovány na dálku – formou online webinářů, rozsáhlejší v kombinaci s e-learningem.

Práce s eUčebnicemi: 2.–3. ročník ZŠ

Práce s eUčebnicemi v prostředí www.aaskola.cz

Lektor: PaedDr. Martina Chalachánová

Obsah vzdělávání:

 • orientace v prostředí
 • obsah učebnic
 • podpora učitelů
 • možnosti prostředí a nastavení

Rozsah a forma organizace:

 • online webinář rozsahu 1,5 hodiny, kde máte možnost poslouchat lektora, vidět práci na jeho obrazovce, pracovat zároveň s ním, klást mu otázky.

Cena: zdarma

Práce s eUčebnicemi: 4.–7. ročník ZŠ, prima – sekunda OG

Práce s eUčebnicemi v prostředí Moodle na www.akademiealexandra.cz/moodle

Lektor: PaedDr. Martina Chalachánová, Mgr. Eva Uličná

Obsah vzdělávání:

 • orientace v prostředí
 • obsah učebnic
 • podpora učitelů
 • možnosti prostředí a nastavení

Rozsah a forma organizace:

 • online webinář rozsahu 1,5 hodiny, kde máte možnost poslouchat lektora, vidět práci na jeho obrazovce, pracovat zároveň s ním, klást mu otázky.

Cena: zdarma

Scratch pro začátečníky

Programování v jazyce Scratch pro začátečníky a metodika výuky programování

Lektor: Mgr. Eva Uličná

Obsah vzdělávání:

 • úvodní hodiny algoritmizace a metodika jejich výuky
 • prostředí Scratche – základní nástroje k ovládání prostředí
 • postava Scratche a jeho nastavení
 • tvorba prvního programu – základní příkazy pro pohyb a kreslení, parametry
 • základní události
 • hledání efektivních řešení – cyklus s pevným počtem opakování
 • paralelní procesy
 • práce s postavami a kostýmy – využití knihovny postav, kreslení vlastních postav a jejich zakomponování do programu, tvorba pozadí
 • rozhodování
 • práce s náhodným číslem
 • tvorba programů s využitím příkazů z kategorií Zvuk, Vnímání a Pero
 • Scratch komunita

Rozsah a forma organizace:

 • kombinovaná forma webinář a e-learning rozsahu 8 hodin webináře + samostatné řešení zadání (obsah odpovídá 24hodinovému prezenčnímu vzdělávání)
  Webináře budou probíhají jednou týdně ve formě videokonference, kde máte možnost poslouchat lektora, vidět práci na jeho obrazovce, pracovat spolu s ním, klást mu otázky. Celá přednáška je vždy nahrávána a zavěšena na stránce kurzu, kde máte možnost si ji později opět přehrát. Následně dostáváte po každém webináři průměrně 3 úlohy na vypracování, kde si ověřujete, nakolik jste nové učivo zvládli. V případě potíží můžete lektora kontaktovat mailem. Práce odevzdáváte ve svém kontě na stránce kurzu, kde vám je lektor hodnotí a podle potřeby radí, co je možné vylepšit.

Cena: 1490 Kč

Scratch pro pokročilé

připravujeme na podzim 2019

Baltík pro začátečníky

Programování v jazyku Baltík pro začátečníky a metodika výuky programování

Lektor: Mgr. Eva Uličná (dříve Hlavatá)

Obsah vzdělávání:

 • úvodní hodiny algoritmizace a metodika jejich výuky
 • přípravné režimy Skládat scénu a Čarovat scénu
 • tvorba prvního programu – režim Programovatzačátečník
 • hledání efektivních řešení, využívání Baltíkových specifických příkazů
 • cyklus s pevným počtem opakování
 • pomocníci/procedury
 • tvorba vlastních předmětů – grafický editor Paint
 • jednoduché animace
 • práce s přídavnými soubory – tvorba multimediálních programů
 • zdroje informací, soutěže, řešení problémů s instalací

Upozornění! Kurz je vhodný pro učitele, jejichž škola má platnou licenci Baltíka.

Rozsah a forma organizace:

 • kombinovaná forma webinář a e-learning rozsahu 8 hodin webináře + samostatné řešení zadání (obsah odpovídá 24hodinovému prezenčnímu vzdělávání)
  Webináře budou probíhat jednou týdně ve formě videokonference, kde máte možnost poslouchat lektora, vidět práci na jeho obrazovce, pracovat spolu s ním, klást mu otázky. Celá přednáška je vždy nahrávána a zavěšena na stránce kurzu, kde máte možnost si ji později opět přehrát. Následně dostáváte po každém webináři průměrně 3 úlohy na vypracování, kde si ověřujete, nakolik jste nové učivo zvládli. V případě potíží můžete lektora kontaktovat mailem. Práce odevzdáváte ve svém kontě na stránce kurzu, kde vám je lektor hodnotí a podle potřeby radí, co je možné vylepšit.

Cena: po vypsání termínu dle nabídky v eObchodě

Baltík pro mírně pokročilé

Programování v jazyku Baltík pro mírně pokročilé a metodika výuky programování

Lektor: Mgr. Eva Uličná (dříve Hlavatá)

Obsah vzdělávání:

 • stručné zopakování základních informací a příkazů
 • prostředí režimu Programovat – pokročilý
 • literál, zápis na obrazovku
 • souřadnice, nastavení pozice Baltíka
 • náhodné číslo
 • rozhodování – úplná a neúplná podmínka
 • komplikovanější větvení příkazů, větvení if-if
 • ovládání Baltíka v programu pomocí kláves
 • cyklus while
 • proměnné
 • proměnné a rozhodování
 • konstanty
 • automatické animace

Upozornění! Kurz je vhodný pro učitele, jejichž škola má platnou licenci Baltíka.

Rozsah a forma organizace:

 • kombinovaná forma webinář a e-learning rozsahu10hodin webináře + samostatné řešení zadání (obsah odpovídá 30hodinovému prezenčnímu vzdělávání)
  Webináře budou probíhat jednou týdně ve formě videokonference, kde máte možnost poslouchat lektora, vidět práci na jeho obrazovce, pracovat spolu s ním, klást mu otázky. Celá přednáška je vždy nahrávána a zavěšena na stránce kurzu, kde máte možnost si ji později opět přehrát. Následně dostáváte po každém webináři průměrně
  3 úlohy na vypracování, kde si ověřujete, nakolik jste nové učivo zvládli. V případě potíží můžete lektora kontaktovat mailem. Práce odevzdáváte ve svém kontě na stránce kurzu, kde vám je lektor hodnotí a podle potřeby radí, co je možné vylepšit.

Cena: po vypsání termínu dle nabídky v eObchodě

Baltík pro pokročilé

Programování v jazyku Baltík pro pokročilé a metodika výuky programování

Lektor: Mgr. Eva Uličná (dříve Hlavatá)

Obsah vzdělávání:

 • zopakování základních informací a příkazů, práce s podmínkou a cyklem while, proměnnými, pomocníky/procedurami
 • lokální proměnné, pomocníci s parametry
 • práce s oblastmi, vkládání obrázků
 • cyklus for
 • grafické příkazy
 • matematické funkce
 • složené podmínky, logické operátory
 • pole
 • práce se soubory
 • ruční animace

Upozornění! Kurz je vhodný pro učitele, jejichž škola má platnou licenci Baltíka.

Rozsah a forma organizace:

 • kombinovaná forma webinář a e-learning rozsahu 10 hodin webináře + samostatné řešení zadání (obsah odpovídá 30hodinovému prezenčnímu vzdělávání)
  Webináře budou probíhat jednou týdně ve formě videokonference, kde máte možnost poslouchat lektora, vidět práci na jeho obrazovce, pracovat spolu s ním, klást mu otázky. Celá přednáška je vždy nahrávána a zavěšena na stránce kurzu, kde máte možnost si ji později opět přehrát. Následně dostáváte po každém webináři průměrně
  3 úlohy na vypracování, kde si ověřujete, nakolik jste nové učivo zvládli. V případě potíží můžete lektora kontaktovat mailem. Práce odevzdáváte ve svém kontě na stránce kurzu, kde vám je lektor hodnotí a podle potřeby radí, co je možné vylepšit.

Cena: po vypsání termínu dle nabídky v eObchodě