Online kurz Programování v jazyku Scratch Junior a metodika výuky programování

500.00 

Online kurz je realizovaný formou webinárov (vzdelávacia aj konzultačná časť) a jednej samostatnej práce.

Predpokladaný termín vzdelávania:  posledný augustový – prvý septembrový týždeň

Trvanie vzdelávania: 4 hodiny vzdelávania (realizované v jeden deň, 1 hodina = 45 minút) +  1 hodina následných konzultácií

Miesto konania: u vás doma, v škole, resp. kdekoľvek, kde sa budete so svojím PC nachádzať

Lektorky: Mgr. Eva Uličná, PeadDr. Martina Chalachánová

Katalogové číslo: 19vzc3 Kategorie:

Popis

Vzdelávanie realizované formou webinára v trvaní štyroch vyučovacích hodín a jednej následnej hodiny konzultácií. Na konci vzdelávania dostanú účastníci zadanie samostatnej práce. V priebehu spoločných následných konzultácií budú mať možnosť prediskutovať rôzne spôsoby riešenia či  problémy, s ktorými sa pri riešení stretli.

Organizácia:

Vzdelávanie prebehne v troch častiach:

 • webinár v rozsahu 4 vyučovacích hodín – viď obsah vzdelávania, plus zadanie úloh na precvičenie na nasledujúci týždeň
 • počas týždňa budú mať účastníci možnosť precvičiť si prebrané oblasti na zadaniach od lektora
 • konzultačné stretnutie za účelom ukážok riešenia a prebratia nejasností a problémov – v rozsahu 1 hodina, prípadne viac podľa potreby

Obsah vzdelávania:

 • úvodné hodiny algoritmizácie
 • prostredie Scratch Junior a čo všetko by v ňom mohli objaviť žiaci
 • tvorba prvého programu – základné príkazy na pohyb a ich skúmanie
 • základné udalosti
 • cyklus s pevným a nekonečným počtom opakovaní
 • práca s postavami – využitie knižnice postáv, kreslenie vlastných postáv a ich zakomponovanie do programu, tvorba pozadí
 • tipy a triky na prácu s postavami – zväčšovanie a zmenšovanie, miznutie a objavovanie, rýchlosť pohybu
 • tvorba programov s využitím zasielania správ
 • nahrávanie a využitie zvukov v programoch
 • metodika výučby algoritmizácie a programovania