Bezplatní online kurzy

Nová situace přesunula nás – učitele do online světa. A přestože se nic nevyrovná osobním setkáním i vzdělávání, přece jen na online aktivity máme více času. Rozhodli jsme se využít tuto situaci a poskytnout vám bezplatní online kurzy programování v jazyce Scratch Junior a práce s našimi eUčebnicemi.

Koncem školního roku se v našich eUčebnicích informatiky pro 3. ročník ZŠ – AA škole věnujeme programování v jazyce Scratch Junior. Chcete-li se na tyto hodiny připravit, nabízíme vám bezplatní online kurzy Programování v jazyce Scratch Junior a metodika výuky programování.

Naše eUčebnice informatiky máte možnost aktuálně využívat zdarma. Vstupujete do nich (vy i vaši žáci) bez nutnosti registrace. Takový přístup však neumožňuje využívat všechny možnosti, které online učebnice nabízejí.

V AA škole – učebnici pro 3. ročník ZŠ nevidí žáci svoji procentuální úspěšnost, jejich práce se neukládá, nedokáží vzájemně komunikovat v diskusních skupinách, ani si posílat maily v naší vnitřní mailové poště. Učitel také neví žákům zadávat či hodnotit jejich práci. Po absolvování se žákům samozřejmě certifikát nevygeneruje. Učitelé bez registrace nemají přístup do všech částí Kabinetu.

V eUčebnicích informatiky pro 2. stupeň ZŠ a příslušné ročníky OG žáci bez registrace nedokáží odevzdat své práce. Tím, spolu s učiteli, ztrácejí významný způsob vzájemné komunikace – hodnocení, komentáře a poznámky k práci. Učitelé bez registrace se také nedostanou k metodickým materiálům.

Chcete-li zobrazit a vyzkoušet naše učebnice informatiky v podobě registrovaného uživatele, přihlaste se na některý z online kurzů práce s eUčebnicemi.

Termíny kurzů i formulář na přihlášení najdete na této stránce.

Těšíme se na naše online setkání!