Nová nabídka kurzů na závěr školního roka

Prvýkrát prinášame ponuku vzdelávaní nielen pre učiteľov ale aj pre rodičov. Táto doba nás učí, na čo klásť dôraz, preto prinášame ponuku online vzdelávaní na nasledujúce témy:

 Bezpečne v NEbezpečnej sieti – najmä ale nielen pre učiteľov informatiky

 

Bezpečnosť detí v NEbezpečnej sieti – pre rodičov, ktorí chcú mať pohyb detí na internete aspoň trochu pod kontrolou

 

Počet účastníkov je limitovaný a do konca šk. roka ďalšie vzdelávania už neplánujeme, preto odporúčame prihlásiť sa čo najskôr.

Bližšie informácie, termíny a ceny získate kliknutím na jednotlivé kurzy.