eUčebnica Programujeme v Pythone 2 – licencia pre školy (v slovenskom jazyku)

80.00 

ZATIAĽ LEN V SLOVENSKEJ VERZII!

Učebnica je vytvorená v prostredí Moodle na báze eLearningu, s upraveným grafickým prostredím. Je prístupná pomocou webových prehliadačov. Každý žiak/učiteľ dostáva svoj vlastný prístup. Nákupom licencie na túto eUčebnicu dostávate prístup do prostredia na jeden školský rok. Minimálna objednávka pre školy je 10 ks učebnice!

Autor: Mgr. Peter Kučera, Jaroslav Výbošťák

Katalogové číslo: 19euc20-1 Kategorie:

Popis

Obsahom pokrýva eUčebnica približne 66 vyučovacích hodín.

Druhý diel učebnice Programujeme v Pythone vás hlbšie zoznámi s programovaním v jazyku Python 3. Je plynulým pokračovaním nielen pre študentov, ktorí sa chcú venovať programovaniu hlbšie alebo sa pripravujú na maturitu z informatiky, ale aj pre ďalších záujemcov či samoukov. V učebnici nájdete množstvo praktických a riešených príkladov, úlohy na precvičenie, ale aj otázky, ktoré vás majú nabádať na premýšľanie, objavovanie súvislostí, diskusiu v skupine, experimentovanie, ale aj hľadanie chýb a intuitívne hľadanie optimálneho riešenia.

Učebnica spĺňa požiadavky na maturitu z informatiky podľa Cieľových požiadaviek na vedomosti a zručnosti maturantov z informatiky pre 1. oblasť s názvom Algoritmické riešenie problémov, ktoré sú platné od školského roka 2018/2019, ale aj v súčasnosti.

Okrem tém (kapitol), ktoré sú priamo potrebné na maturitu, nájdete v učebnici aj témy, ktoré tento obsah dopĺňajú a pomôžu vám porozumieť dôležitým súvislostiam v Pythone, primerane na maturitnej úrovni (resp. na úrovni pre mierne pokročilých). Tieto témy vám pomôžu tvoriť komplexnejšie a zaujímavejšie programy.

Žiaci sa na začiatku naučia kresliť grafické útvary, používať cyklus a vetvenie, ovládať program klávesnicou a myšou. V závere tvoria animácie a jednoduché hry. K učebnici majú cez vlastné kontá prístup aj z domáceho prostredia.

Učiteľom poskytuje učebnica:

  • servis v podobe pripravených hotových materiálov, návodov, metodických poznámok;
  • zadania pre žiakov na rôznej kognitívnej úrovni;
  • možnosť pridávať vlastné úlohy hodnotiť žiakov priamo v prostredí eUčebnice;
  • možnosť využívať prostredie ako úložisko žiackych prác, stiahnuť si naraz odovzdané úlohy a hodnotiť ich aj bez prístupu na internet;
  • priestor na vzájomnú komunikáciu.

 

Přístup pro učitele
S hromadnou objednávkou eUčebnic mají učitelé přístup zdarma.
Podpora Na stránce Akademie Alexandra najdete na kartě Podpora pomoc v podobe různých formulářů, tematických plánů a návodů na používaní eUčebnic v podobě videa nebo textu s obrázky. Další podrobné návody a přípravy na každou hodinu najdete v Kabinetu AA školy nebo metodických příručkách k učebnicím 2. stupně ZŠ.
Webináře Pro učitele, využívající naše eUčebnice, realizujeme bezplatné webináře, na kterých se s učebnicemi seznámí blíže. Na tyto webináře můžete „přinést“ vlastní otázky k jejich využívání.
Vyzkoušejte si AA školu
První čtyři hodiny v každém ročníku AA školy (eUčebnice pro 1. stupeň ZŠ) si můžete vyzkoušet bez potřeby registrace. Můžete s nimi pracovat hned od začátku školního roku, dokud nedostanete přihlašovací údaje žáků.