eUčebnica Programujeme v Pythone – licencia pre školy

80.00 

PRIPRAVUJEME V ČESKÉ VERZE!

Učebnica je vytvorená v prostredí Moodle na báze eLearningu, s upraveným grafickým prostredím. Svojím rozsahom pokrýva základný kurz programovania podľa iŠVP pre všeobecno-vzdelávací predmet informatika (ISCED3). Môžete ju využiť pre vyučovanie informatiky v 1. a 2. ročníku SŠ (prislúchajúcich ročníkov 8-ročných gymnázií). Je prístupná pomocou webových prehliadačov. Každý žiak/učiteľ dostáva svoj vlastný prístup. Nákupom licencie na túto eUčebnicu dostávate prístup do prostredia na dva po sebe nasledujúce školské roky. Minimálna objednávka pre školy je 10 ks učebnice!

Autor: Mgr. Peter Kučera

Katalogové číslo: 19euc20 Kategorie:

Popis

Obsahom, pri jednohodinovej týždennej dotácii, pokrýva eUčebnica dva polroky školského roku. Takto je eUčebnica aj členená, pričom každá z jej častí obsahuje sadu úloh na záverečné opakovanie. Je názorná, obsahuje množstvo praktických úloh, využíva grafické prostredie knižnice tkinter.

Žiaci sa na začiatku naučia kresliť grafické útvary, používať cyklus a vetvenie, ovládať program klávesnicou a myšou. V závere tvoria animácie a jednoduché hry. K učebnici majú cez vlastné kontá prístup aj z domáceho prostredia.

Učiteľom poskytuje učebnica:

  • servis v podobe pripravených hotových materiálov, návodov, metodických poznámok
    a vypracovaných TP exportovateľných do ETK;
  • zadania pre žiakov na rôznej kognitívnej úrovni;
  • možnosť pridávať vlastné úlohy hodnotiť žiakov priamo v prostredí eUčebnice;
  • možnosť využívať prostredie ako úložisko žiackych prác, stiahnuť si naraz odovzdané úlohy a hodnotiť ich aj bez prístupu na internet;
  • priestor na vzájomnú komunikáciu.

 

Přístup pro učitele
S hromadnou objednávkou eUčebnic mají učitelé přístup zdarma.
Podpora Na stránce Akademie Alexandra najdete na kartě Podpora pomoc v podobe různých formulářů, tematických plánů a návodů na používaní eUčebnic v podobě videa nebo textu s obrázky. Další podrobné návody a přípravy na každou hodinu najdete v Kabinetu AA školy nebo metodických příručkách k učebnicím 2. stupně ZŠ.
Webináře Pro učitele, využívající naše eUčebnice, realizujeme bezplatné webináře, na kterých se s učebnicemi seznámí blíže. Na tyto webináře můžete „přinést“ vlastní otázky k jejich využívání.
Vyzkoušejte si AA školu
První čtyři hodiny v každém ročníku AA školy (eUčebnice pro 1. stupeň ZŠ) si můžete vyzkoušet bez potřeby registrace. Můžete s nimi pracovat hned od začátku školního roku, dokud nedostanete přihlašovací údaje žáků.