eUčebnice informatiky pro 5. ročník ZŠ – licence pro školy

50.00 80.00 

Učebnice je vytvořená v prostředí Moodle na bázi e-learningu, s upraveným grafickým prostředím. Je dostupná pomocí webových prohlížečů. Každý žák/učitel dostává svůj vlastní přístup.

Poznámka: Učebnice 5.–6. ročníku jsou spojeny do jednoho celku, což umožňuje učiteli přizpůsobit si pořadí témat a tempo práce.

Autorky: Mgr. Eva Uličná, PaedDr. Martina Chalachánová 

 

Katalogové číslo: - Kategorie:

Popis

Na žáky čeká:

 • průvodce Alex a agent Šifra,
 • motivující příběhy a situace,
 • zajímavosti ze světa nejnovějších IT technologií a přírodních věd,
 • hry na tajné agenty, šifry, hlavolamy apod.

V 5. ročníku se seznámí s následujícími tématy:

 1. Co je počítač, co je a co není operační systém, jak se v počítači pohybovat a nezabloudit.
 2. Internet – jak vyhledat správné informace, obrázky a videa a jak s nimi dále pracovat.
 3. Práce s textem – základy formátování, ale i odhalování tajných šifer, nebo výroba pomůcky pro očaře.
 4. Prezentace – jak je správně tvořit, ale také, jak správně prezentovat.
 5. Grafika – bitmapová grafika, její nástroje a na závěr – co takhle Ubongo?
 6. Struktury – hry na tajné agenty, hledání bezpečných tras či honička kolem hladového lva.
 7. Algoritmizace – udělejte si z učitele robota; příprava na programování.
 8. Komunikace – e-maily mezi tajnými agenty, hledání špióna, ucházení se o místo tajného agenta apod.

Učitelé s učebnicí získají:

 • množství zajímavých informací, zábavných úloh na různé úrovni náročnosti a pro různé typy žáků, jejichž počet dává možnost výběru dětem i učitelům;
 • výklad nového učiva, který umožňuje individuální práci žáků v hodině;
 • motivaci žáků v podobě získávání bodů – sašulíků;
 • obsah budující zdravý postoj žáků k IT technologiím a duševnímu vlastnictví; úlohy zaměřené na rozvoj logického myšlení, tvořivosti, čtenářské gramotnosti, schopnosti komunikovat, zaujmout vlastní postoj a na budování hodnotového systému žáků.

Učitelé navíc získají:

 • kompletně připravené a rozpracované vyučovací hodiny na celý školní rok, pomocné materiály, pracovní listy, obrázky apod.,
 • metodické návody na vedení každé hodiny, správné řešení úloh přístupné pouze učiteli, vypracované tematické plány,
 • možnost hodnotit bodově i slovně žákovské práce přímo v učebnici,
 • úložiště žákovských prací.

Další plusy pro rodiče:

 • přístup do eUčebnic i z domu;
 • přehled o tom, co se děti učí;
 • příležitost věnovat se smysluplným aktivitám na počítači i v domácím prostředí;
 • možnost podle podrobných návodů nainstalovat dětem do počítače ověřené, volně dostupné programy.
Přístup pro učitele
S hromadnou objednávkou eUčebnic mají učitelé přístup zdarma.
Podpora Na stránce Akademie Alexandra najdete na kartě Podpora pomoc v podobe různých formulářů, tematických plánů a návodů na používaní eUčebnic v podobě videa nebo textu s obrázky. Další podrobné návody a přípravy na každou hodinu najdete v Kabinetu AA školy nebo metodických příručkách k učebnicím 2. stupně ZŠ.
Webináře Pro učitele, využívající naše eUčebnice, realizujeme bezplatné webináře, na kterých se s učebnicemi seznámí blíže. Na tyto webináře můžete “přinést” vlastní otázky k jejich využívání.
Vyzkoušejte si AA školu
První čtyři hodiny v každém ročníku AA školy (eUčebnice pro 1. stupeň ZŠ) si můžete vyzkoušet bez potřeby registrace. Můžete s nimi pracovat hned od začátku školního roku, dokud nedostanete přihlašovací údaje žáků.

Mohlo by se Vám líbit…